DSC_9227.jpg

在7-11買了一包蜜蘭諾鬆塔,真的好吃!

就是這個產品:

DSC_9212.jpg

色調是不是和左邊的阿蜜很像啊~~~~

但是,卻被眼尖的Mumu發現:

DSC_9214.jpg

看來,家裡的熱鬧紛爭是不會停息的了...........................

 

現在,就來欣賞甜蜜蜜的阿蜜吧~~

DSC_9231.jpg 
DSC_9223.jpg 
DSC_9224.jpg 
DSC_9225.jpg 
DSC_9221.jpg

全站熱搜

Shin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()